TR - EN           02 Aralık 2020 Çarsamba | İZMİR BAYİ GİRİŞİ
ANA SAYFA KURUMSAL ÜRÜNLER HABERLER TEKNİK DESTEK İLETİŞİM
 
 
Hipertermik İntravezikal Kemoterapi Sistemi (BWT)
Prostat Termoterapi Sistemi
İntraperitoneal/İntrapelvral Hipertermik Kemoterapi Sistemi(Hipek)
Hızlı Kan-Sıvı Isıtma ve İnfüzyon Sistemleri
   
İntraperitoneal/İntrapelvral Hipertermik Kemoterapi Sistemi(Hipek)

The Belmont Hyperthermia Pump
The Belmont Hyperthermia Pump

Sistem, yalnızca hipertermik intraperitoneal ve intraplevral kemoterapi tedavisini uygulamak için dizayn edilmiştir. Maksimum tedavi sıcaklığına minimum sürede ulaşmak ve tedavi süresince mükemmel ısı stabilizasyonu sağlamaktadır. Bunu da, patentli elektromagnetik indüksiyon ısıtma özelliğiyle gerçekleştirmektedir.

Sistem özellikleri;
• Kolay taşınabilir, 13 kg
• Kısa ön hazırlık ve hızlı bir şekilde hastaya bağlanabilme,(ön hazırlık aşamasının kısa olması hastanın anestezi alma süresini de kısaltmaktadır)
• Açık ve kapalı abdomen tekniğine uygun,
• Basit, etkili ve güvenli,
• Sürekli ısı kontrolü ve takibi(görsel),
• Sesli ve görsel uyarı sistemleri,
• FDA(Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi) onaylı ve CE(Avrupa Uygunluk ve Serbest Dolaşım) sertifikalı,

 

Hipertermik Kemoterapi Nedir?
Hipertermi kelimesi Yunanca kökenlidir ve vücut sıcaklığının normalden daha yüksek bir sıcaklığa çıkması anlamına gelir (hiper: fazla, çok fazla / thermos: sıcaklık). Günümüzde tıbbi açıdan hipertermi denince vücudun tamamının veya bir kısmının fiziksel yöntemlerle pasif olarak normal sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılması anlaşılır. Bu yöntemlerle oluşturulan ısı, ya dışardan vücuda uygulanır, ya da direkt olarak dokulara uygulanır. Hipertermi farklı tümör hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Ameliyat sırasında karın boşluğu, 60 - 90 dakika boyunca ısıtılan kemoterapi sıvısıyla yıkanır. Bu uygulamanın amacı sadece ameliyat sırasında oluşan hücre artıklarını uzaklaştırmak değil, aynı zamanda mevcut bulunan tümör hücre yığınlarının mümkün olduğu kadar tamamının ortadan kaldırılmasıdır. Bu da özellikle tümör hücrelerinin yeniden çoğalmalarını ve gelişmelerini etkili bir şekilde engeller.

Bu yöntemle tümörde, daha doğrusu tümör yatağında, 41 - 42 °C’ den daha fazla sıcaklık değerine ulaşılabilir. Kural olarak tümör dokusu daha kötü bir ısı düzenleme ve fazla ısıyı uzaklaştırma yeteneğine sahiptir. Bu durum bölgesel bir ısınma durumunda çevredeki normal dokudaki kanlanma artışı ile birlikte tümör dokusunda dalgalanmaya neden olur. Böylece tümör dokusunda azalmış bir kanlanma ortaya çıkar ve bunun sonucu olarak artmış ısıya bağlı direkt tümör hücre hasarı (tümör nekrozu, gangreni), oksijenlenmede eksiklik (tümör hipoksisi), asidik bir ortam gelişimi (asidoz) ve beslenme bozukluğu ortaya çıkar. Bu faktörlerin hepsi tümör hücrelerinin ölümüne sebep olurken sağlam dokularda herhangi bir zarar oluşturmaz. Sitostatik etkili maddelerin peritoneal/pelvral perfüzyon şeklinde izole olarak eş zamanlı uygulaması, bu yöntemlerin (Hipertermi-Kemoterapi) etkinliğini de önemli ölçüde artırmaktadır.

 www.belmontinstrument.com

Ana Sayfa | Kurumsal | Ürünler | Haberler | Teknik Destek | İletişim Copyright © 2012 EOS All rights reserved.