TR - EN           02 Aralık 2020 Çarsamba | İZMİR BAYİ GİRİŞİ
ANA SAYFA KURUMSAL ÜRÜNLER HABERLER TEKNİK DESTEK İLETİŞİM
 
 
Hipertermik İntravezikal Kemoterapi Sistemi (BWT)
Prostat Termoterapi Sistemi
İntraperitoneal/İntrapelvral Hipertermik Kemoterapi Sistemi(Hipek)
Hızlı Kan-Sıvı Isıtma ve İnfüzyon Sistemleri
   
Prostat Termoterapi Sistemi

DuoThermia
DuoThermia
Pelvix TT

Duothermia Kateter Sistemi

Kronik prostatit(CP)/kronik pelvik ağrı sendromu(CPPS) tedavisinde kullanılan ve tüm pelvik alanlarda termal terapi uygulamak için dizayn edilmiş özel kateter sistemidir.

 
CP / CPPS in var olduğu bölgelerde: DuoThermia, mesaneye (ısıtılmış solüsyonun sirkülasyonu ile)  ve prostata (ısı balonu ile) eş zamanlı termal tedavi uygular, ayrıca pelvik yüzey de, ısınmış kanın perfüzyonu ile termal tedavi almış olmaktadır.

 
DuoThermia, radial enerjiden, mikrodalga gibi, elde edilen ısıdan daha iyi kontrol edilebilen kondüktif ısıyı kullanır, RF ve ultrason, radial enerjisidir ve dokuda ısıya dönüşümlerini öngörmek ve kontrolünü sağlamak oldukça güçtür.

 

CP / CPPS için diğer acil ısı tedavilerine karşı DuoThermia’nın avantajları:
- CP / CPPS görüldüğü tüm lokasyonlarda: prostat, mesane ve diğer pelvik organlar ısı tedavisini almaktadır.
- İki ısı kaynağı olduğundan pelvik organlara daha az ablatif ısı uygulanır. (DuoThermia ısınının toplamına ulaşmak için, tek ısı kaynağı kullanılırsa bu ablatif bir ısı ortaya çıkarabilir)
- Vücut tarafından yüksek ısının üstesinden gelmek zordur ve bu nedenle pelvik organlarda yüksek doku sıcaklığı başarıyı getirir.
- Hiçbir nekrotik odak/alan oluşturmadığından, tedavi sonrası kateter kullanımına ihtiyaç yoktur.
DuoThermia, yalnızca prostata yönelik tedavi gerçekleştiren, genelde mikrodalga enerjisi kullanan cihazların prostatik üretra’daki termo-dilatasyon etkisinden daha efektif etki sağlamaktadır.

 www.elmedical.co.il

Ana Sayfa | Kurumsal | Ürünler | Haberler | Teknik Destek | İletişim Copyright © 2012 EOS All rights reserved.